ADHD

ADHD

Behandling af ADHD hos voksne

Behandling af ADHD hos voksne skal tilrettelægges individuelt og afhænger blandt andet af symptomernes sværhedsgrad, tilstødende vanskeligheder og den enkeltes livsomstændigheder.

Der er i den forbindelse flere tangenter at spille på: 

  • Psykoedukation omkring ADHD, hvor man lærer om ADHD symptomerne, hvordan de kommer til udtryk og hvordan og hvorfor de er opstået. Det hjælper til indsigt i egne ADHD vanskeligheder, og giver et udgangspunkt for at arbejde med dem.
  • Rådgivning kan eksempelvis omhandle det at skabe gode rutiner for hverdagen, at organisere praktiske opgaver som indkøb og rengøring, at organisere sin tid ved hjælp af kalender, at håndtere konfliktsituationer og regulere sit temperament.
  • Terapi kan være relevant i situationer, hvor der skal arbejdes med coping strategier og kognitive mestringsstrategier, eller hvis der er opstået tilstødende vanskeligheder eksempelvis depression. Det kan eksempelvis være hjælp til at forstå og acceptere en ADHD diagnose samt at bryde negative tankemønstre forbundet hermed. Rådgivning og terapi vil ofte overlappe og blande sig i praksis.
  • Medicin . Mange voksne oplever at den medicinske behandling giver en indre ro, gør det nemmere at styre temperamentet, samt gør det muligt at skabe overblik.
  • Støtte i dagligdagen kan være en vigtig hjælp for nogle. Det kan være hjælp til at organisere dagligdagen, holde styr på det praktiske i hjemmet og økonomistyring,