ADHD

ADHD

Behandling af ADHD hos voksne

Behandling af ADHD hos voksne skal tilrettelægges individuelt og afhænger blandt andet af symptomernes sværhedsgrad, tilstødende vanskeligheder og den enkeltes livsomstændigheder.

Der er i den forbindelse flere tangenter at spille på: 

  • Psykoedukation omkring ADHD, hvor man lærer om ADHD symptomerne: Hvordan og hvorfor de er opstået, og hvordan de kommer til udtryk. Det hjælper til indsigt i egne ADHD vanskeligheder og giver et udgangspunkt for at arbejde med dem.
  • Rådgivning kan eksempelvis handle om at skabe gode rutiner for hverdagen, at organisere praktiske opgaver såsom indkøb og rengøring, at organisere sin tid ved hjælp af kalender, at håndtere konfliktsituationer samt at regulere sit temperament.
  • Terapi kan være relevant i situationer, hvor der skal arbejdes med copingstrategier og kognitive mestringsstrategier, eller hvis der er opstået tilstødende vanskeligheder som eksempelvis depression. Det kan være hjælp til at forstå og acceptere en ADHD diagnose samt at bryde negative tankemønstre, som er forbundet hermed. Rådgivning og terapi vil ofte overlappe i praksis.
  • Medicin kan mange voksne opleve giver en indre ro, gør det nemmere at styre temperamentet og gør det muligt at skabe overblik.
  • Støtte i dagligdagen kan være en vigtig hjælp for nogle. Det kan være hjælp til at organisere dagligdagen, holde styr på det praktiske i hjemmet og styre egen økonomi.