ADHD

ADHD

Behandling af ADHD hos børn

Når et barn har ADHD og er ramt på sit funktionsniveau, anbefales det, at man sætter ind med behandling så tidligt som muligt på flere områder. 

1. FORÆLDRETRÆNING 
Forældretræning anbefales som den primære interventionsform til førskolebørn med ADHD eller lignende adfærd. Her arbejder man med at forbedre relationen mellem forælder og barn, fokusere på positive opdragelsesstrategier samt på at styrke forældrenes evne til at håndtere barnet. 

2. SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING OG ADHD 
Her arbejder man med at forbedre barnets interaktion med jævnaldrende ved at undervise i og træne empati, problemløsning, kommunikation samt evnen til at genkende og regulere egne følelser. Færdighedstræningen kan foregå både individuelt og i den børnegruppe, barnet tilhører. 

3. SPECIALPÆDAGOGIK – VIDEREUDDANNELSE AF LÆRERE OG PÆDAGOGER 
Specialpædagogiske tiltag består i videreuddannelse af fagpersoner, anvendelse af relevante IT-programmer og strukturering af det enkelte barns hverdag blandt andet ved hjælp af piktogrammer. 

Læs mere om kurser og andre ydelser til fagpersoner hos Center for ADHD.

4. MEDICIN – RITALIN TIL BEHANDLING AF ADHD 
Det hyppigst anvendte præparat til behandling af ADHD er methylphenidat også kendt som ritalin. ADHD­ medicinen stimulerer centralnervesystemet ved at øge dopaminniveauet i hjernen. Når en nervecelle udskiller neurotransmitterstoffet dopamin, blokerer methylphenidat genoptaget af dopaminet i nervecellen, hvilket øger koncentrationen af dopamin i hjernen. 

Der er ikke tale om psykofarmaka. Methylphenidat virker kun så længe, det er i kroppen, og det nedbrydes relativt hurtigt. Medicinen fås både som enkeltdoser og som depotmedicin. Nogle børn med ADHD får medicin i skole­ og SFO'en men ikke hjemme og i weekenden. Andre er dækket ind hele deres vågne tid. 

De mest almindelige bivirkninger ved medicinen mod ADHD er søvnproblemer, manglende appetit, vægttab, øget irritabilitet, mavepine og hovedpine. 

5. FYSISKE RAMMER – FÆRRE STIMULI GØR DET NEMMERE AT KONCENTRERE SIG 
De fysiske rammer kan struktureres, så niveauet for stimuli sænkes. Barnet kan f.eks. få mulighed for at sidde afskærmet for sig selv, når det skal arbejde med en individuel opgave i skolen. Barnet kan også tilbydes hørebøffer, stille musik i øret, ekstramateriale i en kasse, en aftalt måde at komme af med sin fysiske uro m.m..