ADHD

ADHD

ADHD hos voksne

Der var en tid hvor ADHD var forbeholdt børn, idet ADHD blev opfattet som noget man voksede fra. I dag ved 

man at samme slags vanskeligheder kan optræde hos voksne. Symptombilledet ændrer dog karakter med alderen, eksempelvis synes hyperaktivitet at blive til en indre uro og rastløshed. 

Tegnene på ADHD hos voksne er blandt andet: 

Opmærksomhedsvanskeligheder viser sig ved problemer med at koncentrere sig længere tid ad gangen. Man bliver let afledt, og har en nedsat evne til at sortere irrelevant stimuli fra. Det viser sig fx ved hyppige skift i aktiviteter uden at opgaverne bliver færdiggjort, man har svært ved at blive på sporet i en samtale, og en høj grad af glemsomhed. 

Hyperaktivitet ses oftest som en indre uro eller rastløshed. Det kommer til udtryk ved mange overspringshandlinger, som at tage en smøg eller gå på toilettet, især når man skal sidde stille i længere tid. Impulsivitet viser sig ved at man handler hurtigt på sine indskydelser, nogle gange uden tanke for konsekvenserne. Afhængig af sværhedsgraden kan det betyde at man afbryder, bliver utålmodig når man skal vente eller laver mange impulskøb. I svære tilfælde er der tale om hyppige jobskift, brud på relationer og for nogle et liv på kant med loven.

Overbliksvanskeligheder ses ved en manglende evne til at organisere og planlægge. Det kan være svært få struktur på hverdagen, så man når sine gøremål, man får ikke brugt sin kalender og glemmer at følge op på aftaler.

Hidsigt temperament der kommer til udtryk som let antændelighed med mange vredesudbrud. De er ofte ledsaget af en oplevelse af kontroltab, hvor man ikke føler man selv kan styre sit temperament. Humørsvingninger er ofte hyppige hos voksne med ADHD. Der kan både være tale om svingninger til nedsat stemningsleje og opløftet humør. Varigheden svinger fra timer til flere dage.

Svækket tidsfornemmelse kan besværliggøre hverdagen og betyde at man ofte kommer for sent. V i tager aldrig bussen, fordi jeg glemmer at tage højde for de 10 minutter det tager at gå ned til den. 

Mennesker med denne diagnose er ganske forskellige trods de diagnostiske kriterier og ADHD kendetegn. Der er dog stor variation i hvor mange kendetegn den enkelte har, og hvordan disse kommer til udtryk. Her spiller individets styrker, opvækst, miljø og sameksisterende psykiske udfordringer også ind. 

Undersøgelser viser at 2­4 % af alle voksne diagnostiseres med ADHD og at kønsratioen er 2/1 (mænd/kvinder).