ADHD

ADHD

ADHD hos børn

ADHD er den hyppigst anvendte diagnose på børneområdet og forskning viser at ADHD optræder hos mellem 3 og 5 % af alle børn. Drenge får tre gange så ofte stille en ADHD diagnose som piger. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at der er færre piger end drenge med ADHD, men at deres symptomer er forskellige. ADHD kan være arveligt. Derfor optræder ADHD eller lignende symptomer ofte hos flere i samme familie. Det kan også skyldes sociale eller psykologiske faktorer eller uheldige påvirkninger under graviditeten eller fødslen. 

ADHD vanskelighederne kommer blandt andet til udtryk ved:

  • Letafledelighed (bliver optaget af andre ting inden en opgave eller aktivitet er afsluttet)
  • Uopmærksomhed (hører ikke efter, dagdrømmer)
  • Manglende vedholdenhed og udholdenhed (færdiggør ikke aktiviteter)
  • Planløs adfærd (svært ved at danne overblik)
  • Hyperaktivitet (farer omkring, er støjende, kan ikke sidde stille)
  • Impulsivitet (afbryder og forstyrrer) 

Ovenstående adfærdsformer ses hos alle børn i en eller anden grad og kompetencerne vedrørende koncentration, vedholdenhed og impulskontrol tilegnes og forfines med alderen. Vanskelighederne skal derfor have en sådan tyngde og varighed så det påvirker barnets funktionsniveau, før man kan tale om en ADHD diagnose. 

Børn med ADHD er også bare børn. De er verdensmestre i at leve i nuet og har ofte mange sjove ideer og stor kreativitet. Disse børn har også brug for anerkendelse, ros, omsorg og kærlighed, fuldstændig ligesom alle andre børn.

Børn med ADHD vil også have ADHD som voksne, men symptomerne vil ændre sig. Forskning viser at jo tidligere vi sætter ind med forebyggelse og behandling jo bedre resultater for barnet ­ også på den lange bane.