ADHD

ADHD

ADD hos børn og voksne

Hvad er ADD?
ADD står for Attention Deficit Disorder. Det er en forstyrrelse af opmærksomhedsfunktionen uden udtalt hyperaktivitet. Det er altså vedvarende vanskeligheder med koncentration, tendens til at være distræt og dagdrømmende, problemer med at tage initiativ til at komme i gang samt færdiggøre aktiviteter og en nedsat evne til at danne overblik og skabe struktur.

Grundet fraværet af hyperaktivitet og impulsivitet er fremtrædelsesformen mere rolig og afdæmpet end ved ADHD. De har simpelthen et lavere tempo og energiniveau. Børn med ADD afbryder sjælendt undervisningen og konfliktniveauet er typisk ikke markant forhøjet. Det kan derfor være en udfordring at få øje på vanskelighederne og diagnosen stilles oftest først i ungdoms eller voksenlivet, når kravene stiger og funktionsnedsættelsen i dagligdagen bliver tydelig.

De usynlige vanskeligheder
Mennesker med ADD er lige så individuelt forskellige som alle andre, og udadtil er ADDen ikke synlig, men tolkes ofte af omgivelserne som indadvendthed og dovenskab. Mennesker med ADD beskriver ofte at de føler sig anderledes, er generte, tilbageholdende og ængstelige, føler sig stressede, oplever hyppige humørudsving, får tendens til tankemylder, har lavt selvværd og oplever faglige udfordringer.

Mange med ADD oplever også at være mentalt på overarbejde i forsøget på at kompensere for opmærksomhedsvanskelighederne, og de kan som følge heraf føle sig trætte og uoplagte. Den mentale overbelastning ses særligt i sociale situationer på grund af kompleksiteten og de mange sanseindtryk, og det giver en tendens til social tilbagetrækning.

Udfordringer for unge og voksen med ADD
I ungdomsårene øges kravene til selvstændighed på mange områder herunder evnen til at danne og pleje relationer til jævnaldrene. ”Det føles som at stå perronen, mens toget kører afsted uden mig” Linda 17 år. Dagligdags aktiviteter opleves som uoverskuelige. Det kan fx være en udfordring at komme ud af døren til tiden om morgenen eller overskue at få lavet indkøbsliste og få handlet ind om eftermiddagen. Der er øget glemsomhed og ting bliver væk, eksempelvis nem-id, og så er det en ekstra udfordring at holde styr på digitale elementer i netbank, e-boks, skat osv.

Mennesker med ADD har som oftest en veludviklet forståelse for omverdenens krav og forventninger. Det kan derfor være svært for den enkelte at forstå, hvorfor man ikke bare kan tage sig sammen, hvilket giver en høj grad af selvkritik og selvbebrejdelse, og det rammer selvværdet.

En uopdaget ADD er ofte kerneproblemstillingen, når stress, angst, depression eller misbrug udvikles som følge af konstant mentalt overarbejde og nederlag på nederlag. Det er derfor vigtigt at lære sig selv og sin ADD at kende, og få den rigtige hjælp og behandling. Behandlingsmulighederne er blandt andet forældretræning, psykoedukation, kognitiv adfærdsterapi, social færdighedstræning og medicin. 

ADD vs. Concentration Deficit Disorder eller Sluggish Cognitive Tempo
Nogle forskere herunder Russell A. Barkley argumenterer for at ADD diagnostisk bør adskilles fra ADHD. Han foreslå en særskilte diagnose: CDD (Concentration Deficit Disorder) eller SCT (Sluggish Cognitive Tempo). CDD/SCT er karakteriseret ved dagdrømme, søvnighed, omtågethed, forvirring, hypoaktivitet, langsomme bevægelser, passivitet og sløvhed.